Deel deze pagina

GIZ-methodiek

De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte) is een erkende gespreksmethodiek waarmee professionals samen met (aanstaande) ouders, kinderen en eventuele andere professionals de sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften in kaart brengen. Je combineert deze brede blik met visuele hulpmiddelen (GIZ-tools), gesprekstechnieken en methodische stappen. De trapsgewijze aanpak is geschikt voor alle professionals die met kinderen en gezinnen werken. Daarnaast beoogt de GIZ-methodiek bij te dragen aan een gezamenlijke taal en denkkader tussen gezinnen en professionals onderling, waardoor de samenwerking wordt versterkt en gezinnen meer continuïteit ervaren.