Deel deze pagina

Gesprekstool voor het combineren van armoede- en gezondheidsbeleid

Om problemen van kwetsbare inwoners sneller op te lossen of zelfs te voorkomen, willen steeds meer gemeenten beleid op armoede en gezondheid koppelen. Gezond in… en het Verwey-Jonker Instituut, ontwikkelden hiervoor een gesprekstool die gemeenten op weg helpt.

Meer en meer gemeenten hebben de wens om gezondheids- en armoede-vraagstukken in een gecombineerde beleidsaanpak op te zetten, om op die manier problemen van hun (kwetsbare) inwoners sneller op te lossen of zelfs te voorkomen. De verantwoordelijkheden en middelen van gemeenten bieden een goede basis voor een integrale aanpak van schulden, armoede en gezondheidsachterstanden door duurzame oplossingen te creëren. Om deze gecombineerde aanpak binnen gemeenten te verkennen is een  gesprekstool en inspiratiedocument ontwikkeld.

De Gesprekstool voor gemeenten bestaat uit drie delen:

  • Stap 1 – De balans opmaken: waar staat uw gemeente?
  • Stap 2 – De verdieping op zes thema’s
  • Stap 3 – Welke acties gaan we uitvoeren?

De Gesprekstool helpt gemeenten bij de start en/of bij het verdiepen van de gebundelde aanpak. Zo kunnen ambtenaren armoedebeleid, ambtenaren (publieke) gezondheidsbeleid en aanjagers of kwartiermakers snel in kaart brengen wat er al gebeurt op de verschillende beleidsdomeinen en hun ambities koppelen en aanscherpen. Beleidsmedewerkers kunnen de uitkomsten gebruiken om de onderwerpen op de beleidsagenda te krijgen en om tot nieuwe creatieve ideeën en concrete plannen te komen.

De Gesprekstool is ontwikkeld door het programma Gezond in… en het Verwey- Jonker Instituut, met medewerking van acht gemeenten.

Download de gesprekstool