Deel deze pagina

Eindrapportage Programma Geweld hoort nergens thuis

Op 16 december 2021 is de zevende en laatste voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) verzonden naar de Tweede Kamer. Ruim drie jaar geleden startte het programma Geweld Hoort Nergens Thuis met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de laatste rapportage van het programma blijkt dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen.

Naar de eindrapportage