Deel deze pagina

Eindrapportage Maat Werkt (Klarendal, Arnhem)

In de Arnhemse wijk Klarendal is een pilot uitgevoerd waar de afdelingen werk, inkomen, het wijkteam en het UWV met elkaar samenwerkten bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De aanpak levert een positieve bijdrage aan de participatie van inwoners.

Zorg, ondersteuning, werk en inkomen: vier domeinen waar de gemeente een centrale rol in heeft gekregen sinds de decentralisaties. Maar lang niet altijd weten deze domeinen goed en efficiënt met elkaar samen te werken. In de Arnhemse wijk Klarendal is een bijzondere pilot uitgevoerd, waar de afdelingen werk, inkomen, het wijkteam en het UWV intensief met elkaar samenwerkten bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet in de formele setting van een UWV- of gemeentekantoor maar in een huiskamer, midden in de wijk, op de begane grond van een oude molen.

Op basis van analyse van negen individuele verhalen is de conclusie dat de aanpak Maat Werkt een positieve bijdrage levert aan de participatie van inwoners van Klarendal, mede door de wijkgerichte aanpak, en vooral door multidisciplinaire samenwerking. Inwoners voelen zich gehoord en vinden het over het algemeen prettig dat de gesprekken in de wijk kunnen plaatsvinden. Belangrijk daarnaast is dat de samenwerking ondersteuning bij financiën en participatie mogelijk maakt.

Met Maat Werkt krijgen professionals en inwoners veel voor elkaar in korte tijd, zowel op het vlak van participatie als op het vlak van inkomen. Het is de vraag of dit voldoende is voor een duurzame stap vooruit, zeker bij de complexe situaties met meervoudige problematiek. In ieder geval wordt in meerdere gevallen het fundament gelegd om tot meer participatie te komen: financiële ruimte, een opleiding of na jaren thuiszitten een (vrijwillige) baan. In hoeverre dit leidt tot duurzame of groeiende participatie kan op basis van dit onderzoek niet geconcludeerd worden

De professionals ervaren dat zij gemakkelijker tot een passend plan kunnen komen, doordat zij elkaar nu beter kennen. Dat ging echter niet vanzelf. Verschillen in cultuur tussen werk, inkomen, UWV en wijkcoaches moesten overbrugd worden. Er was veel voor nodig om tot betere samenwerking te komen. Er zijn verbindingen gelegd tussen afdelingen die normaal gesproken niet of op afstand zouden communiceren.

Download publicatie