Deel deze pagina

Een mentaal gezonde samenleving en de rol van de ggz

Publicatie van het Trimbos-instituut over een verbindend perspectief vanuit gemeenschappelijke waarden en gebruik makend van nieuwe initiatieven in het sociaal domein en ggz. Een toenemend deel van de psychische en psychosociale problematiek van de mensen die een beroep doen op de ggz, wordt veroorzaakt door wat er in de maatschappij gebeurt. Daarom is een integrale benadering en samenwerking, ver over de grenzen van de zorg heen, noodzakelijk. De publicatie beschrijft een visie om de toegang tot hulp, ondersteuning en zorg beter te kunnen organiseren en de wachtlijsten structureel te verminderen.

Bekijk de publicatie