Deel deze pagina

Doorbraakroutes gemeenten bij vastlopende casuïstiek

Deze publicatie beschrijft hoe zeven gemeenten werken aan het oplossen van vastgelopen casuïstiek in het sociaal domein. Hoe gaan professionals in het sociaal domein om met een vastgelopen casus? Is het voor hen duidelijk welke stappen binnen de gemeente of organisatie gezet kunnen worden om de zorg en ondersteuning weer op gang te krijgen? En welke beslissings- of doorzettingsmacht is hiervoor nodig? Hierover gingen onderzoekers van Integraal Werken in de Wijk in gesprek met professionals, teamleiders, projectleiders en beleidsadviseurs van zeven verschillende Nederlandse gemeenten.

Doorbraakroutes in de volgende gemeenten worden beschreven:

  • Amsterdam: Maatwerk Methode met doorbraakteam
  • Den Haag: Doorbraaklab biedt perspectief aan inwoner
  • Heerenveen: samen in dialoog met het gezin
  • Leeuwarden: Op Maatmethode stelt welzijn inwoner voorop
  • Utrecht: escaleren is een groepsproces
  • Zaanstad: vanuit maatwerk het systeem verder brengen
  • Zwolle: Regionaal Expertteam bij moeilijk oplosbare problematiek