Deel deze pagina

Caseload voor lokale (wijk)teams

Hoeveel cliënten kan een team jeugdconsulenten of een sociaal wijkteam ondersteunen? Om een antwoord te kunnen geven op die vraag, ontwikkelde het programma Integraal Werken in de Wijk een denkkader. Hiermee gaan professionals, beleidsmakers en bestuurders van wijkteams, jeugdteams en gemeenten met elkaar in gesprek over een verantwoorde caseload. Deze handreiking over het denkkader is bedoeld als hulpmiddel om de caseload te bepalen van lokale (wijk)teams die past bij hun situatie. Het open denkkader biedt een structuur voor het onderbouwen, evalueren en bijstellen van de caseload van de wijkteamprofessionals.

Download de handreiking

In 2021 heeft Integraal Werken in de Wijk ook een werkpakket samengesteld dat beschrijft hoe je in 3 stappen kunt toewerken naar een verantwoorde caseload. Het werkpakket bevat daarvoor toelichingen en opdrachten. 

Download het werkpakket.

Met behulp van een PowerPoint kunnen teams hun werkpakket-activiteiten om tot een verantwoorde caseload te komen systematisch en overzichtelijk bijhouden.

Meer lezen