Deel deze pagina

Bewegen naar elkaar: beweegprojecten voor ouderen

Veel thuiswonende ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook wanneer hun behoefte aan zorg toeneemt. Om ouderen langer vitaal te houden is een gezonde en actieve leefstijl belangrijk. Vanuit de praktijk weten we dat samenwerking tussen professionals belangrijk is om ouderen te activeren en bewegen te stimuleren. ‘Bewegen naar elkaar’ is een beweegprogramma voor ouderen dat werkt.

In opdracht van FNO (programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’) onderzochten het Kenniscentrum Sport en Vilans wat werkt om meer (kwetsbare) ouderen in beweging te krijgen. In de gemeenten Den Haag, Berg & Dal en Heumen is in beeld gebracht wat nodig is om de integrale aanpak op zowel gemeentelijk niveau als de lokale samenwerking te versterken.

De zelfredzaamheid van ouderen is bevorderd door de inzet van de interventie Meer Bewegen voor Ouderen – Functionele Training (MBvO-FT). De ervaringen en behoeften van de ouderen zijn het uitgangspunt bij de projectactiviteiten. Deze publicatie brengt de uitkomsten van het project in beeld en geeft u tips om zelf met dit thema aan de slag te gaan in uw gemeente.

Binnen het project zijn drie kennisproducten ontwikkeld die bijdragen aan ouderen in beweging krijgen: