Deel deze pagina

Ambulante ggz in de wijk

Onderzoeksrapport naar aanleiding van experimenten met van ambulante ggz in de wijk, die laten zien dat organisatienetwerken over de grenzen van de wettelijke domeinen heen effectief zijn. Rapport beschrijft hoe anders men samenwerkt in de ggz en het sociaal domein, de beweegredenen hiervoor en de succes- en faalfactoren.

Bekijk het onderzoeksrapport