Deel deze pagina

18 is ook maar een getal

Hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat de omschakeling naar volwassenheid en zelfstandigheid van kwetsbare jongeren meer geleidelijk en begeleid verloopt? Die vraag stond centraal in een onderzoek van de DSP-Groep naar de overgang 18-/18+ in Zaanstad, Hoorn en Alkmaar.

Goede procesafspraken tussen gemeente en jeugdhulpaanbieders blijken daarbij belangrijk te zijn. Uit de interviews komt naar voren dat twee ‘subgroepen’ van jongeren het meest in de knel komen en extra aandacht vragen: jongeren die uit (moeten) stromen uit gesloten jeugdhulp en LVB-jongeren die te ‘goed’ zijn voor een voorziening via Wlz (met een IQ hoger dan 70) en tevens psychiatrische problemen hebben.

Naast de knelpunten laat de quick scan ook een paar oplossingsrichtingen zien, zoals meer zicht en mogelijkheden tot anticipatie creëren, meer samenwerking en eigenaarschap tot stand brengen, meer continuïteit creëren en een flexibel aanbod creëren dat maatwerk mogelijk maakt.

De quick scan sluit af met het onderscheid maken tussen wat op lokaal, op regionaal en op landelijk niveau moet worden opgelost. Op basis van de interviews blijken er soms verkeerde beelden te bestaan over elkaar handelswijze. Alleen al daarom is het goed het gesprek aan te gaan.

Om verandering te brengen en de systeemwereld beter op de leefwereld van de jongere te laten aansluiten, is het zinnig om klein te beginnen: aan de hand van specifieke, concrete casuïstiek betrokken partijen met elkaar laten praten en laten nadenken over oplossingen. Ook kunnen bij een dergelijke bijeenkomst een of twee jongeren uitgenodigd worden, bijvoorbeeld jongeren die in een vergelijkbare situatie hebben gezeten en hun perspectief op mogelijke oplossingen kunnen geven.

Auteur en/of organisatie: DSP
Datum van uitgifte: februari 2018

Meer lezen