Deel deze pagina

Ondersteuner Jeugd en Gezin Groninger gemeenten

De Ondersteuner jeugd en gezin (OJG) is aanwezig in de huisartsenpraktijk en in dienst bij een wijkteam of gemeente. Deze professional pakt lichte ondersteuningsvragen op. De huisartsen beslissen welke kinderen zij doorverwijzen naar de OJG. De OJG gaat vervolgens in gesprek met het kind en zijn ouders. Meerdere Groninger gemeenten werken met een OJG.

Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord?

Kinderen, jongeren en hun ouders met ondersteuningsvragen zijn het beste geholpen als zij ondersteuning krijgen die bij hun vraag en situatie past.

De inzet van de ondersteuner jeugd en gezin (OJG) draagt bij aan het verminderen en/of voorkomen van verwijzingen van kinderen en jongeren naar niet passende jeugdhulp. Door laagdrempelige lichte ondersteuningsvragen op te pakken en kinderen en jongeren waar nodig naar passende jeugdhulp door te verwijzen.

Hoe werkt het?

Meerdere gemeenten in Groningen werken met een Ondersteuner Jeugd en Gezin. Na een pilot hebben alle gemeenten die meededen besloten om door te gaan met de inzet van OJG.  De OJG is 2 tot 10 uur aanwezig bij de huisarts. De precieze ureninzet van de OJG-er verschilt per gemeente. De OJG werkt ook een aantal uren in het wijkteam in de gemeente. Het opleidingsniveau van de OJG is HBO+ of WO. Mocht de ondersteuner bij de inventarisatie van de hulpvraag het idee hebben dat de problematiek samenhangt met andere vragen in het gezin, zoals schuldenproblematiek, dan kan de ondersteuner in overleg met de ouders contact leggen met de collega’s in het wijkteam van de gemeente. Als gespecialiseerde jeugdhulp nodig is, adviseert de OJG de huisarts om het kind te verwijzen naar intensievere vormen van jeugdhulp.  

Met wie wordt samengewerkt?

Gemeenten, wijkteams en huisartsen. De huisarts heeft een verwijsfunctie naar alle vormen voor jeugdhulp en is dus voor jeugdigen en hun ouders én voor gemeenten een belangrijke partner.

Wie is de doelgroep en was deze betrokken bij de ontwikkeling.

Kinderen, jongeren en hun ouders met een ondersteuningsvraag.

Wat levert het op?

De OJG verleent en/of organiseert dichtbij en snel passende hulp voor jeugd en gezin. De OJG zorgt ervoor dat verwijzingen naar niet passende jeugdhulp verminderen of voorkomen worden.

Is de borging geregeld?

Na de pilots zijn alle gemeenten doorgegaan met de inzet van de ondersteuner jeugd en gezin. Er is een modelovereenkomst opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken bij het maken van afspraken. Ook is er een functieprofiel ondersteuner jeugd en gezin opgesteld. Deze zijn te lezen in de Eindrapportage pilots jeugd en gezin.

Tips

In het eindrapport Ondersteuner jeugd en gezin staan geleerde lessen beschreven. We noemen er hieronder een aantal:

  • Maak afspraken over de taken, verantwoordelijkheden, registratie en aansprakelijkheid.
  • De kracht van de samenwerking tussen huisarts en OJG zit ook in het delen van informatie. Dit stelt hoge eisen aan vastleggen van samenwerkingsafspraken.
  • Ondersteuners jeugd en gezin geven aan behoefte te hebben aan intervisie.
  • Huisartsen in de pilot hadden meer vertrouwen in de OJG wanneer de OJG- er in staat is zelf kortdurende GGZ behandelingen uit te voeren. Aandacht voor het functieprofiel is dus nodig. 

Meer weten

Lees voor de resultaten van de pilots ondersteuner jeugd en gezin de Eindrapportage ondersteuner jeugd en gezin en het rapport Jeugdhulp bij de huisarts