Deel deze pagina

‘Door de ogen van de patiënt’ in Sociaal Plein Huisartsenpraktijk Damzicht

‘Sociaal Plein Damzicht’ is een online platform waar profes­sionals van het medische en sociale domein elkaar kunnen vinden én een fysieke plek waar zij spreekuren en inloop voor de patiënten organiseren. Het is een samenwerking tussen de Huisartsengroep Damzicht, het wijkondersteuningsteam, Welzijn op Recept en gezondheidsvoorlichters.

Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord?

Het doel is om te zorgen dat de patiënt de juiste ondersteuning op de juiste plek en het juiste moment krijgt. Dit kan ondersteuning zijn in de vorm van een interventie op het gebied van zorg, welzijn, hulpverlening of een combinatie daarvan.

Hoe werkt het?

De wijk Nieuwland in Schiedam is een wijk waar veel gezinnen met gezondheidsachterstanden en beperkte gezondheidsvaar­digheden wonen. Van deze bevolkingsgroep weten we dat deze baat heeft bij een integrale aanpak van zorg en welzijn. Om deze aanpak te versterken, is in deze wijk het Sociaal Plein Damzicht ingericht. Dit is een online platform waar profes­sionals van het medische en sociale domein elkaar kunnen vinden én een fysieke plek waar zij spreekuren en inloop voor de patiënten organiseren. Het is een samenwerking tussen de Huisartsengroep Damzicht, het wijkondersteuningsteam, Welzijn op Recept en gezondheidsvoorlichters.

Het doel van Sociaal Plein Damzicht is zorgen dat de patiënt de juiste ondersteuning op de juiste plek en het juiste moment krijgt, waarbij het bij ondersteuning om een interventie kan gaan vanuit zorg, welzijn, hulpverlening of een combinatie daarvan.

In datasets worden demografische gegevens van de bezoekers van het sociaal plein bijgehouden en er wordt geregistreerd van wie en naar wie er verwezen wordt, wat de zorgvraag is en op welk leefgebied deze speelt. Ieder kwartaal wordt vervolgens onder de samenwerkende partijen binnen het sociaal plein een nieuwsbrief verspreid met een overzicht van deze data.

Was de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling?

Voor de doorontwikkeling en evaluatie van het project heeft Vilans de handreiking ‘Door de ogen van de patiënt’ ontwikkeld. Dit document is gebaseerd op interviews met patiënten uit de praktijk.

Wat levert het op?

Uit elke evaluatie blijkt dat de leden van het sociaal plein het op prijs stellen om elkaar snel te vinden en samen de patiënt op een goede manier te verwijzen. Door de regelmatige, nu digitale, bijeenkomsten kunnen we snel schakelen. Ook als er vragen zijn van andere orde kunnen we elkaar vinden. Ook zijn de ‘veelbezoekers’ beter in beeld. Het Sociaal Plein ervaart vooral een gemeenschappelijk doel om de patiënt snel de juiste verwijzing te kunnen geven.

De dataset wordt verwerkt in een nieuwsbrief. Dit maakt het mogelijk om naar ieders achterban te communiceren en andere collega’s mee te nemen en bewust te maken van het Sociaal Plein.

Is de borging geregeld?

Ja, er is een structurele borging van samenwerkingsafspraken, al blijft dat aandacht vragen.

Hoe is het gefinancierd?

Er is een reguliere financiering van middelen en een projectleider vanuit het Fonds Achterstandswijken voor coördinatie en door ontwikkeling en afspraken met samenwerkingspartners die willen aansluiten op het sociaal plein.

Met wie wordt samengewerkt?

Steeds meer organisaties sluiten aan bij het Sociaal Plein, zoals wijkondersteuningsteam, paramedici, beweegcoach et cetera.

Tips

Uit de analyse van gesprekken met patiënten zijn drie onderwerpen naar voren gekomen die voor de patiënten belangrijk zijn. Ze lopen als een rode draad door hun zorg- en ondersteuningspad heen:

  1. Het belang van vertragen.
  2. Het voorkomen van het opnieuw je verhaal moeten vertellen.
  3. Het belang van dat je goed wordt meegenomen als patiënt.

Meer weten?

  • Bekijk de video over Sociaal Plein Damzicht.
  • Bezoek de pagina over dit project op kennisplein Zorg voor Beter. Hier lees je hoe Vilans onderzoek deed naar het bieden van de juiste zorg en ondersteuning aan wijkbewoners met complexe problematiek en beperkte gezondheidsvaardigheden. Download hier ook de handreiking ‘Door de ogen van de patiënt’ met praktische tips voor meer integrale zorg in de wijk.
  • Wil je als gezondheidscentrum of huisartsenpraktijk aan de slag om de zorg en zelfmanagement te verbeteren voor mensen die minder gezondheidsvaardig zijn? Download dan nu de handreiking ‘Aandacht voor zelfmanagement én gezondheidsvaardigheden’ met 7 stappen om te komen tot passende zelfmanagementondersteuning in jouw praktijk.

Contactgegevens voor nadere vragen

Antoinet Smallegange (asmallegange@zel.nl