Deel deze pagina

CJG praktijkondersteuner jeugd in de gemeente Haarlem

De CJG praktijkondersteuners jeugd werken op vaste dagen in een huisartsenpraktijk. Het zijn hoog opgeleide professionals die ervaring hebben met interventies en kortdurende behandelingen.

Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord?

Verbeteren samenwerking huisarts en wijkteam. En het bieden van passende hulp aan kinderen en jongeren.

Hoe werkt het?

 • CJG praktijkondersteuners zijn in dienst bij het cjg.
 • De CJG praktijkondersteuners jeugd werken op vaste dagen in een huisartsenpraktijk. 
 • Het zijn hoog opgeleide professionals die ervaring hebben met interventies en kortdurende behandelingen.
 • Ouders, kinderen en jongeren via de huisarts bij praktijkondersteuner aangemeld. 
 • Kunnen zelf aantal (kortdurende) behandelingen en ondersteuning zelf geven, waardoor ze weinig hoeft door te verwijzen.
 • In sommige gevallen biedt praktijkondersteuner ook overbruggingshulp (bij wachtlijst specialistische hulp).

Wat levert het op?

Vóór de pilot was het CJG niet goed zichtbaar voor huisartsen. Huisartsen verwezen in het algemeen naar de voor hen bekende aanbieders en waren nauwelijks bekend met de sociale kaart en ingekochte jeugdhulp. Door de inzet van de praktijkondersteuner jeugd krijgen huisartsen meer inzicht in de mogelijkheden van passende hulp in de regio voor ouders en kinderen. 

Voor jongeren is de drempel lager om in gesprek te gaan met een praktijkondersteuner dan met het CJG. Hierdoor kun je jongeren preventiever helpen met een aantal gesprekken, zodat een verwijzing naar tweedelijns zorg vaak voorkomen kan worden. 

Ouders en kinderen kunnen in principe snel terecht bij de praktijkondersteuner, en ervaren zij nauwelijks een drempel om hulp te accepteren, doordat de praktijkondersteuner ‘gewoon’ bij de huisarts zit.

Hoe is het gefinancierd?

De financiering van de praktijkondersteuners door de gemeente loopt tot 2020. Er zijn gesprekken met zorgverzekeraars over de mogelijkheden van de financiering, maar het is nog onzeker hoe het vervolg eruit komt te zien. 

Met wie wordt samengewerkt?

Gemeente, CJG, huisartsen.

Tips voor gemeenten

 • Durf als gemeente te experimenteren. Het werkt om een pionier te hebben die in het begin veel tijd investeert in het op gang brengen van de POH jeugd. 
 • Extra aandacht voor opbouwen werkrelatie. Huisartsen mailen is niet genoeg. Ga bij elke huisartsenpraktijk langs. Leg de voordelen van inzet van een praktijkondersteuner jeugd uit.
 • Het inrichten van dit proces is maatwerk. Richt het in zoals het bij de betreffende huisartsenpraktijk past. Er is geen standaard protocol, werkwijze of stappenplan. In een groot gezondheidscentrum werk je anders dan in een kleine eenmanspraktijk.
 • Evalueer met de betrokken huisartsen en pas de werkwijze en samenwerking daar op aan. 

Tips voor professionals

 • Investeer als praktijkondersteuner jeugd, of soortgelijke functie, in de verbinding met het wijkteam of CJG. Aangezien je vooral op de huisartsenpraktijk aanwezig bent, is het belangrijk contact te houden. Het biedt meerwaarde om te sparren en kennis te delen met andere jeugdprofessionals. Het contact met mijn CJG collega’s helpt om te blijven leren in je vak.
 • Investeren in bijscholing en reflectie omdat je als praktijkondersteuner jeugd veel verschillende opvoedvragen en problematieken tegenkomt.

Meer weten 

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Wijkteams/Werkwijze/De-samenwerking-in-gemeente-Haarlem
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/dossiers/jeugdggz-voorveld/cjg-praktijkondersteuner-jeugd-kennemerland
https://centrum-voor-jeugd-en-gezin.foleon.com/publicaties-cjg-en-jgz-kennemerland/in-de-praktijk/in-de-praktijk/