Deel deze pagina

Kennissynthese: integraal werken werkt

De uit de literatuur bekende werkzame elementen van integraal werken werken ook in de praktijk. Dat is de conclusie van de kennissynthese ‘Krachten Bundelen bij Wijkgericht Werken’ van Integraal Werken in de Wijk, waarin het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en Vilans samenwerken.

Versterken en verbeteren

De kennissynthese geeft de uitkomsten, ervaringen en geleerde lessen van tien projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het ZonMw-project ’Versterken en verbeteren wijkgericht werken met kinderen en gezinnen’. De projecten hadden tot doel passende en tijdige hulp en ondersteuning te organiseren voor gezinnen, vanuit de focus op integraal werken en met een brede blik dichtbij de leefwereld van kind en gezin. Integraal Werken in de Wijk vervulde de kennisfunctie: het verrijkte de onderzoeken met beschikbare kennis en bracht de kennis die uit de projecten voortkwam weer verder.

Passend dienstenaanbod

Voorbeelden van werkzame elementen zijn het tijdig en gelijkwaardig betrekken van de doelgroep, wat leidt tot een passend(er) dienstenaanbod in de wijk (in Zwolle) en aansluiten bij bestaande rolmodellen om zo preventief en wijkgericht werken mogelijk te maken (Zaanstad). In Leiden heeft het werken vanuit partnerschap de samenwerking tussen professionals versneld en verbeterd. In andere projecten liepen zaken juist niet goed doordat niet werd voldaan aan werkzame elementen, bijvoorbeeld geen organisatorische en beleidsmatige voorwaarden voor goede integrale samenwerking en het niet vroegtijdig kunnen bereiken van gezinnen doordat onder andere de informatievoorziening tussen organisaties en professionals niet goed werkte.

Vijf thema’s

De kennissynthese van Integraal Werken in de Wijk beschrijft van alle projecten kort de setting, doelstelling en activiteiten. Die worden vervolgens gekoppeld aan vijf thema’s: integraal werken, wijkgericht werken, outreachend werken, preventief en vroegtijdig en ervaringsdeskundigheid en de inbreng van de doelgroep. Per thema geeft de publicatie steeds een kort overzicht van de laatste (theoretische) kennis met daarna de bevindingen en geleerde lessen over dat thema uit de projecten.