Deel deze pagina

IWW actueel (januari 2024)

Integraal Werken in de Wijk (IWW) brengt aan de hand van recente publicaties actuele ontwikkelingen in kaart in integraal werken. Deze maand:

Verkenning Discriminatie en racisme in de zorg (Verwey-Jonker Instituut en Movisie)

  • Onderzoek naar discriminatie en in het bijzonder racisme in de zorg, in opdracht van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Het rapport zoomt in op twee deelthema’s: discriminatie in de jeugdzorg en de discriminatie die hulpverleners ervaren van cliënten en patiënten.

Kinderen uit de knel (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving)

  • Advies dat aangeeft dat kinderen in de knel niet een zaak is van professionals alleen. Oog hebben voor belangen van kinderen in levensdomeinen van ouders én sterke sociale netwerken zijn cruciaal om problemen bij kinderen te voorkomen.

Kansrijke oplossing voor bezuinigingsdoel Hervormingsagenda Jeugd (Radaradvies)

  • Artikel over de een aanpak waarmee het bezuinigingsdoel van de Hervormingsagenda haalbaarder wordt gemaakt: sneller de juiste zorg verlenen bij de meest kwetsbare gezinnen, dus al vóór de geboorte van een kind.

Handreiking voor gemeenten bij uitvoering Hervormingsagenda (VNG)

  • Concrete handvatten voor gemeenten om met álle maatregelen uit de Hervormingsagenda aan de slag te gaan.

Checklist integrale aanpak (Pharos)

  • Checklist voor gemeenten om in kaart te brengen wat zij al doen om gezondheids­achterstanden aan te pakken en op welke punten de aanpak versterking nodig heeft.

Onderzoeksagenda leefbaarheid en veiligheid (Wijkwijzer)

  • Overzicht van negen belangrijke thema’s waarop onderzoek nodig is, en een aantal uitgangspunten om het onderzoek goed vorm te geven. Nodig om de leefbaarheid en veiligheid in de meest kwetsbare gebieden in Nederland op orde te brengen.

Afwegingen bij de inzet van schaarse jeugdhulp (NJi)

  • Hoe bepaal je wie direct wordt geholpen en wie moet juist langer wachten? Publicatie die de belangrijkste dilemma’s in beeld brengt, met inzichten, inspiratie en praktische handvatten.

Signalement passende zorg voor mensen met psychische problemen (Zorginstituut Nederland)

  • Rapport dat de knelpunten beschrijft van de huidige zorgsituatie voor mensen met psychische problemen. Ook benoemt het de gewenste passende zorgsituatie en geeft het adviezen en oplossingsrichtingen om daar te komen.

Jongerenperspectief op de Hervormingsagenda Jeugd (Nationale Jeugd Raad)

  • Rapportage over de consultatie van jongeren (via een vragenlijst en dialoogsessies) die zich richtte op de paragrafen die betrekking hebben op reikwijdte, de verbinding tussen jeugdhulp en aanpalende domeinen, lokale teams en toegang en het terugdringen van residentiële zorg.

Voor wie doen we wat? (Werkplaats Samen)

  • Opbrengsten van de projecten Klein maar Fijn van het Leernetwerk Integraal Werken van de Werkplaats SAMEN. De projecten waren bedoeld om binnen het Leernetwerk vraagstukken rondom integraal werken te verkennen en/of te verdiepen, om zo samen met alle deelnemers bij te dragen aan een verbetering van integrale hulp voor gezinnen.