Deel deze pagina

IWW actueel (december 2023)

Integraal Werken in de Wijk (IWW) brengt aan de hand van recente publicaties actuele ontwikkelingen in kaart in integraal werken. In dit overzicht onder andere:

 • Praktisch: routekaart naar inburgering
 • Inspiratiegids leefdomeinen jongeren
 • Gesprekskaarten voor samenwerking in de wijk
 • Huiselijk geweld: wat eraan te doen?
 • Samenwerking jeugddomein en volwassenen-ggz
 • 7 leidende principes voor succesvolle samenwerking

Praktisch: routekaart naar inburgering

Divosa ontwikkelde een praktisch hulpmiddel voor inburgering. Om inburgeraars te begeleiden naar werk, school of zelfredzaamheid is het belangrijk dat de gemeente hen goed leert kennen. Het werkblad ‘mijn route naar inburgering’ is een praktisch hulpmiddel en geeft houvast in de gesprekken tussen een klantmanager en inburgeraar.

Inspiratiegids leefdomeinen jongeren

De VNG publiceerde een inspiratiegids voor jongeren gebaseerd op de ‘Big 5’-leefdomeinen: wonen, inkomen, welzijn, werk & school en support. De gids geeft een overzicht van bewezen werkende integrale aanpakken en succesfactoren. Aan de hand daarvan zijn ook zeven succesfactoren geformuleerd om de integrale aanpak te versnellen.

 • Versneller 1: Werk met leidende principes, geef mandaat en vertrouwen
 • Versneller 2: Werk integraal
 • Versneller 3: Kijk hoe de wet kan bijdragen
 • Versneller 4: Denk toekomstgericht en signaleer vroeg
 • Versneller 5: Maak uitvoering leidend voor beleid
 • Versneller 6: Zet de juiste mensen op de juiste plek
 • Versneller 7: Leer en ontwikkel
 • Versneller 8: Ga voor effectieve financiële sturing

Gesprekskaarten voor samenwerking in de wijk

Movisie ontwikkelde gesprekskaarten om de samenwerking in de wijk bespreekbaar te maken en te verbeteren. De kaarten bevatten vragen voor een gesprek met professionals of actieve bewoners. Je bespreekt hoe de situatie nu is, wat je samen wilt bereiken, wie of wat daarvoor nodig is en hoe je wilt samenwerken. De kaarten, die los zijn te gebruiken, zijn:

 • Wat is ons beeld van het gebied waar we wonen en werken?
 • Wat willen we samen bereiken?
 • Wie en wat hebben we nodig aan professionele ondersteuning?
 • Hoe werken we zo goed mogelijk samen?
 • Zitten we op koers?

Huiselijk geweld: wat eraan te doen?

De gevolgen van huiselijk geweld zijn groot. Het is een complex en hardnekkig probleem, zo blijkt ook weer uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Het rapport geeft inzicht in een integrale aanpak en beleid rondom huiselijk geweld in de wijk. Wat zijn de precieze profielen van slachtoffers en daders, zijn die altijd duidelijk van elkaar te scheiden? Hoe kun je slachtoffers ondersteunen om weg te komen uit een geweldsituatie, wat werkt om trauma’s te verwerken, welke interventies zijn mogelijk om daders te bewegen om te stoppen en wat kun je doen om te zorgen dat ze niet in herhaling vallen? En onder welke condities werkt iets wel of niet? En daarachter schuilt de vraag: hoe kunnen we huiselijk geweld daadwerkelijk voorkómen? Goed om te weten: Integraal Werken in de Wijk ontwikkelde het Kompas, signalen, risicofactoren en beschermende factoren stelselmatig in kaart brengt.

Samenwerking jeugddomein en volwassenen-ggz

Integrale samenwerking tussen het jeugddomein en de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen kan de effectiviteit van hulp aan deze gezinnen vergroten. In de regio Haaglanden zijn een aantal pilots uitgevoerd. Bij gezinnen met ernstige, complexe problematiek is naast jeugdhulp expertise of ondersteuning vanuit de volwassenen-ggz ingezet. Het Verwey-Jonker Instituut en de Haagse Hogeschool onderzochten de werkwijze en de effecten en reconstrueerden de aanpak en effecten als de pilots er niet waren geweest. Het onderzoek maakt zes patronen zichtbaar die de meerwaarde van de inzet van v-ggz in jeugdhulptrajecten weergeven. Bekijk rapport.

7 leidende principes voor succesvolle samenwerking

De maatschappelijke coalitie ‘Zo doen we dat’, die bestaat uit tien organisaties vanuit wonen, zorg en welzijn, heeft randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd voor succesvolle samenwerking. Die zijn:

 1. De bewoners centraal op basis van gelijkwaardigheid.
 2. Gedeelde urgentie en lange adem.
 3. Gezamenlijke visie en verantwoordelijkheid.
 4. Elkaar begrijpen en vertrouwen.
 5. Uitvoering bepaalt, bestuur faciliteert.
 6. Leren op alle niveaus.
 7. Klein beginnen, groot denken.

In vier webinars worden succesvolle praktijkvoorbeelden uitgelicht. Lees meer op de website van Sociaal Werk Nederland.