Deel deze pagina

Anitha Wagemans: ‘Thuis én van betekenis voelen’

Anitha Wagemans is één van de leden van de Klankbordgroep van Integraal Werken in de Wijk. Wie is zij, waarom doet ze mee en wat wil ze bereiken?

Woonplaats: Nijmegen

Is: Zorgpionier en pleitbezorger voor integrale samenwerking met ervaringsdeskundige experts binnen zorg en welzijn.

Waarom ben je betrokken bij Integraal Werken in de Wijk? Het Inzetbureau is een vrije ruimte voor (familie-) ervaringsdeskundigheid en draagt bij aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen in een wijk, dorp of stad, zich thuis én van betekenis voelt, ongeacht verstandelijke, mentale, fysieke, sociale of culturele verschillen en uitdagingen.Als zorgpionier ondersteun en verbind ik de kennis van ervaringsdeskundigheid zodat de ervaringen en beleving vanuit de leefwereld van mensen het uitgangspunt worden bij kwesties en problemen waardoor zorg en ondersteuning beter kunnen  aansluiten.

Wat wil je over 3 jaar bereikt hebben? Dat (familie-) ervaringsdeskundigen hun kennis weten te ontsluiten over de leefwereld en dat deze kennis ingezet kan worden als toeleiding naar de juiste zorg en hulpverlening. Dat alle organisaties van zorg en welzijn een inbedding mét ervaringsdeskundigen hebben gevonden.

Wat zou je doen met 1 miljoen euro om te investeren in je eigen wijk? Met een team van ervaringsdeskundige experts activiteiten organiseren en coördineren in de wijk vanuit wensen en kwaliteiten van bewoners om saamhorigheid en samenredzaamheid te versterken. Deze best practices uitrollen over andere wijken in Nijmegen en vervolgens in de regio en mogelijk ook landelijk.